MARLA ACIBADEM

  • KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

İngilizce Kursları

Yabancı dilin öneminin yadsınamayacağı günümüzde, az öğrenci sayısının iyi öğrenmeye sağladığı katkıya dayanarak MARLA’da sınıflarımız 6 – 8 kişiliktir. Ders anlatımına öğrencinin yaşı ve seviyesine uygun öğretim teknikleri, görsel ve işitsel materyaller destek olur. MARLA dil öğretiminde yalnızca dilbilgisini değil öğrenilenlerin pratiğe dökülmesini de hedefler. Bu sebeple sınıf içi konuşma ve role-play aktiviteleri yapılır. Marla’nın sunduğu eğitimle birlikte kolaylıkla İngilizce iletişim kurabilen öğrenciler eğitimlerine Marla’nın yurt dışında anlaşmalı olduğu birçok okulun yaz okullarında devam edebilirler. Yurtdışı eğitiminde tecrübeli olan Marla Dil Merkezi, bu konuda da öğrencilerine yardımcı olmaktadır.

  • 4 – 6 Yaş İngilizce Eğitim Programları (Haftada 4 Saat)

    Okul öncesi ve 1. sınıf gruplarımızda, öğrenciler henüz okuma yazma bilmediklerinden yaşlarına ve seviyelerine uygun farklı eğitim metotları uygulanır. Görsel ve işitsel materyallerle desteklenen öğrenciler oyunlar oynayarak, ana dillerini öğrendikleri gibi farkında olmadan kelimeler daha sonra da İngilizce kalıplar öğrenmeye başlarlar. Her hafta daha önce öğrenilen konular tekrar edilerek dersler başlar. Yeni konular da sarmal bir şekilde öğrencilerin daha önce öğrendikleri konularla harmanlanarak verilir. Sağlam bir İngilizce altyapısı oluşturulan öğrenciler sonraki yıllarda konuları hızlı bir şekilde öğrenip bir çok dile kolaylıkla hakim olabilirler.

  • 7-13 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencileri için İngilizce Eğitim Programları (HAFTADA 6 SAAT)

    İlköğretim İngilizce gruplarında yabancı kaynaklar kullanılıp, geleneksel eğitim metotları dışında öğrencilerin derste daha aktif hale gelebilecekleri yollar izlenir. Derslerin daha renkli geçmesi, öğrenilenlerin unutulmaması ve öğrenciyi dil öğrenmeye istekli bir hale getirmek için sınıf içerisinde oyunlar, canlandırmalar ve quiz showlardan faydalanılır. Böylece öğrencilerin derse aktif katılımı sağlanarak İngilizceyi zorunluluk yerine eğlenceli bir aktivite olarak görmeleri sağlanır. Ayrıca öğrenciler kitaplığımızdaki seviyelerine ve yaşlarına uygun birçok kitaptan hem eğitim döneminde hem de yaz tatillerinde faydalanabilirler. Bunların yanında öğrencilerin sınav dönemlerinde derslerimizin bir kısmında okul konularını tekrar edip, sınavlarına yönelik çalışarak daha yüksek notlar almalarına destek olunmaktadır.

  • 14-18 Yaş Grubu Gençlere İçin İngilizce Eğitim Programları (HAFTADA 4 yada 6 SAAT)

    Çoğunlukla İngilizce eğitim çıtası yüksek olan okullardaki öğrenciler ile ingilizce konusunda kariyer planı olan öğrencilerin talebi ile açılan okul ve sınavlara yönelik takviye kursları, öğrencilerin okul ve sınav müfredatlarına paralel olarak ilerlemektedir. Öğrenciler okullarında işledikleri konuları bu programda pekiştirmekte ve eksiklerinin farkına vararak bunları verimli bir çalışmayla tamamlamaktadır. Ayrıca okul kitaplarının yanı sıra işlenen konuya destek olacak birçok farklı alıştırma yapılmakta, öğrenciler konuşmaya yönlendirilmekte ve bu konudaki sıkıntılarını aşmaları sağlanmaktadır.

Tags: , ,