MARLA ACIBADEM

  • KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Öğretim Teknikleri

Yabancı Dil (TEFL) olarak İngilizce öğretimi konusunda İngilizceyi öğrencilere hiç olmadığı kadar farklı ve etkili bir şekilde öğretiyoruz. TEFL ile birlikte aslında isteyen herkes aynı dil okulunda ya da okulda öğrenmiş olduğu gibi İngilizce eğitimleri almaya başlayacaklar. TEFL de insanlar için İngilizce eğitimi verilirken öncelikli olarak kişilerin bu konudaki bilgileri incelenmekte ve sonrasında da buna en uygun programlar üzerinden derslere başlanmaktadır. TEFL öğretmenleri ana dili İngilizce olan veya ana dili İngilizce olmayan kişiler olabilir. TEFL bünyesinde kullanılan ve çocuklar için İngilizce eğitimi konusunda kullanılan diğer kısaltmalar ise TESL (Öğretim İkinci Dil olarak İngilizce), TESOL ve ESL (İkinci veya Diğer Dil Olarak Öğretimi) ( ikinci dil olarak İngilizce, genellikle İngilizce konuşulan ülkelerde kullanılan bir terimdir )’dir.

İçindekiler

Öğretim teknikleri
Dil öğretim yöntemleri
Okuma
Kullanan TEFL literatürü ile birlikte bu şekilde yabancı dil öğreniminin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde popülaritesi artıyor. Gençlik odaklı edebiyat (“basitleştirilmiş okuyucular”ın hedeflendiği ve büyük yayıncılar tarafından üretilen) genel olarak gençlere daha basit malzemeler sunmakta. Yetişkinler için hazırlanan literatürde ise daha çok konuşma stili konusunda çalışmalar yapılmakta. Çocuk edebiyatında özellikle kafiye ve diğer kelime oyunları kullanılarak telaffuz için ipuçları sağlanır. Bu kitapların kullanıldığı yöntem çoklu geçiş tekniğidir. Eğitmen kitap okur ve belli kelimeleri ve kavramları açıklamak için duraklar. İkinci geçişte, öğretim görevlisi kitabı durmadan tamamıyla okur. Ders kitaplarında şiir, öykü, deneme, oyun vb. gibi çeşitli dilsel öğelerin öğretildiği çeşitli literatürler bulunur.

Yabancı dil olarak İngilizce öğrenmek isteyen öğrencilere yüksek sesle okuma, onlara okuma sürecinin temel kurallarını ve anlayışlarını öğrenmede onlara yardımcı olacak son derece etkili bir stratejidir. Öğretmenler ellerindeki kitabı öğrencilerine yüksek sesle okurken, aynı zamanda görsel destek sanarken gerekli noktalarda konuyu geliştirme imkanını da öğrencilere sunmuş olur. Öğrenci için uygun bir metin seçileceği zaman, kelime ve metin kavramlarına dikkat edilerek öğrencinin zorlanmaması sağlanır. Böylece öğrenciler okudukları metinlerdeki yeni kelimeler ile ilgili alanlardaki bağlantıları yaparak okuduklarını anlamaya başlayacaklardır.

İletişimsel Dil Öğretimi

İletişimsel dil öğretimi (CLT) vasıtası ile bir dili öğrenme konusundaki nihai hedefin yanı sıra diller arası etkileşim vurgulamaktadır. Eleştirilerin bir dizi olmasına rağmen, özellikle de Avrupa, Japonya ve Tayvan’da popüler olmaya devam ediyor. Hindistan’da CBSE (Orta Öğretim Merkezi Kurulu) bu yaklaşımı bağlı okullarında benimsemiştir.

Görev tabanlı dil öğrenme CLT yaklaşım son yıllarda zemin kazanmayı başardı. Savunucuları CLT becerilerini geliştirme ve konuşmanın iyileştirilmesinin, yazma, dinleme ve okuma için önemli olduğunu ve öğrencilerin sadece etkileşim olmadan dil öğrenmeye çalışmalarının onları engellediğine inanmakta. Dogma genel olarak ders kitapları olmadan dil öğrenmeye teşvik benzeri bir iletişimsel yaklaşım yerine öğrenenler ve öğretmen arasındaki konuşma iletişimi üzerinde durmakta.

Harmanlanmış öğrenme

Harmanlanmış öğrenme (VLE), yüz yüze öğretim ve çevrimiçi etkileşimler kullanılarak sanal ortamda İngilizce öğrenme imkanını sunmaktadır.

VLE’ler, son beş yılda İngiliz Dili Eğitimi (ELT) sektöründe önemli bir büyüme elde etmiştir. Genel olarak iki çeşidi vardır:

Harici platformlar ev sahipliği yaptığını içerik bir okul veya kurum (örneğin, özel Web Ders Araçları veya açık kaynak Moodle )
İçerik sağlanan kurs üzerinden yönetilen öğrenme platformları (örn Macmillan English Campus)
İkincisi ise online bulunan oyunlar, etkinlikler, dinleme egzersizleri ve dilbilgisi referans birimleri ile mevcut dersler üzerinden dil okulu öğretmenleri tarafından sınıfta verilen dersleri kapsamaktadır.

Çevrimiçi sınıf

Teknolojideki ilerlemeler TEFL yeterliliğini çevrimiçi olarak elde etmeyi mümkün kıldı. Öğrenciler vardır çevrimiçi sınıf için akreditasyon işlemlerini British Council ya da Cambridge ESOL gibi kuruluşlar üzerinden yaptırabilirler. Eğitim materyalleri modüllere ayrılır. Öğrenciler çalışma modülünü tek başına bir veya birden fazla test ile uygulayabilirler. İstenilen destek e-posta aracılığı ile öğretmenler tarafından verilebilmektedir. Başarıyla son modülü bitirdikten sonra öğrenciye başarı belgesi verilecektir. Bu belge dijital olarak gelebileceği gibi öğrencinin adresine de gönderilebilir. Böyle bir sertifika almak pek çok açıdan faydalı olabilir. Öğrenci bu sertifika ile çalıştığı yerde daha fazla maaş alabilir ya da yabancı ülkelerde İngilizce öğretmenliği yapabilir.

TEFL öğretmenler için Nitelikleri

Yeterlilik şartları, ülkeden ülkeye ve aynı ülkedeki işverenler arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Birçok kurumda bir lisans veya öğretim sertifikası olmadan İngilizce öğretmek mümkündür. Ancak İngiliz dili ve edebiyatında üniversite diploması, herhangi bir uzmanlık derecesinde gerçekten de değerli olabilir. Diğer kurumlar, İngilizce yeterliliğinin, bir üniversite derecesinin ve temel bir öğretim kalifikasyonunun yeterli olduğunu kanıtlanmasını isteyebilmektedir. Bununla birlikte birçok okul, kişiler arası becerilerinizden daha fazla ilgileneceğinden, akademik yeterlilik seviyesinin en önemli nitelik olması gerekmez. Akademik alana girmek isteyen eğitmenler için yayınlar, özellikle alanınızdaki İngilizce kullanımı ile ilgiliyse, nitelikler kadar önem taşıyabilir. Öğretmenlere yüksek bir talep olduğu ve kanuni gerekliliklerin bulunmadığı yerlerde işverenler, aksine niteliksiz adayları kabul edebilir. Her ülke farklıdır ve kabul, İngilizce öğretmenlerine ve öğretmenin daha önceki öğretim ve yaşam deneyimlerine olan talebe bağlıdır.

Genel bir kural olarak, okullar, önemli miktarda değerlendirilen öğretim içeren nitelikleri tercih etme eğiliminde olacaktır. Buna “Sınıf ortamında öğrenmek, hiç trafiğe girmeden araç sürmeyi öğrenmek gibidir” denir. Kısa kurslar ve çevrimiçi kurslar genellikle uygulama eksikliklerini beraberinde getirmektedir. Ders yapımcıları bu fark etti ve ortaya TEFL kursları çıkmaya başladı.

Bazı eğitim tesisleri şimdilerde genel bir sertifika yerine iki veya üç iyi tanımlanmış sertifika sunuyor. Örneğin, Dil Öğretimine Giriş – 40 saat, Dil Eğitimi Uygulaması – 30 saat ve Okur Yazarlık – 30 saat.

Özel dil okulları, 100 saatlik bir asgari oluşan bir dersi başarı ile tamamlayan dayalı en az bir sertifika vermektedir. İnternet tabanlı TEFL kursları genel olarak dünya çapında kabul edilir ve TEFL kursunu tamamlayan öğretmenler daha yüksek bir maaşın yanı sıra ve özellikle Çin, Kore, Tayvan ve Japonya’da ve Asya bölgesinde çalışmaya başlayabilir.

TEFL Bölge ve Ülke konumları
Avrupa
Başlıca Avrupa şehirlerinde ya yerinde dil okulları kurmakta ya da öğretmenleri çeşitli yerlere gönderen ajanslar olarak çalışmalarını sürdürmekte. Eylül ayı en yoğun işe alım ayıdır ve birçok yıllık sözleşme Ekim’den Haziran’a kadar sürmektedir. İşverenler öğretim tecrübesi, iş İngilizcesi konusunda sahip olunan başarılı sonuçlara göre kişileri işe almaktadır.

Birleşik Krallık ve İrlanda, Avrupa Birliği içerisindeki ülkeler vize talep etmektedir. AB üyesi olmayan ülkelerdeki öğretmenler için buralarda çalışmak adına talep doğal olarak azdır. Göçmenlik yasaları, Avrupa’daki işveren resmi olarak belgelendirilmiş bir iş teklifi hazırlandıktan sonra, AB dışındaki iş başvuru sahiplerinin belgeler sunması gerektiğini belirtmektedir. Bu belgelerin sunulmasından sonra ise belirli bir süre beklenmesi gerekecektir. Eğer ki belgelerde eksikler bulunuyorsa AB ülkelerine giriş için izin alınması işlemi zor hale gelebilir.

Uluslararası okullar, bazı deneyimli ve nitelikli AB üyesi olmayan yerlerdeki öğretmenleri işe almak istiyorlar. Fransa ve İspanya eğitim bakanlıkları, devlet okullarında asistan dil eğitmenleri için teklifler sunmaktadır. Yarı-zamanlı istihdam genellikle bir eğitim vizesi kapsamında verilir, ancak bu vizenin akredite edilmiş bir AB kolejinde, üniversitede, enstitüde veya diğer eğitim programlarına uygun katılımı da gerekir.

Yalnızca turist ya da öğrenci vizesi ile bazı ülkelerde insanlar çalıştırılsa da bizim bünyemizde böylesine bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla TEFL ile İspanya’da öğretmenlik yapılmak isteniyorsa yabancı öğretim lisansının İspanya’da kabul ettirilmesi ve ardından memuriyet sınavının geçilmesi gerekmektedir.

Avustralya

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) 2006 yılında Avustralya’da yabancı dil bilen öğretmenlerin ortalaması 1174 erkek (% 19.8) olarak 4747 kadın (% 80.1)’dan oluşmaktadır. 2008 yılında dünya çapında finansal krize rağmen, sayı Avustralya’daki üniversitelere gelen uluslararası öğrencilerin oranı yüksek kaldı. Yabancı dil olarak İngilizce öğretmenleri için istihdam oranı son 5 yılda % 45.3 oranında arttı ve 2017 boyunca çok güçlü bir şekilde büyümeye bekleniyor.

Asya
Kamboçya

Kamboçya’da küçük bir nüfusa sahip ve büyümeyi sınırlayan, ekonomik gelişmenin çok için dış yardımlara bağımlı olmasına rağmen İngilizce öğretmenleri için talep son on yıl içinde büyüdü.

Kamboçya, 1863 – 1953 yılları arasında Fransızlar tarafından yönetildi ve bu nedenle son zamanlara kadar İngilizce ikinci dil değildi. 1970’lerden itibaren aracılığıyla 1990’lara gelindiğinde, siyasi kargaşa, Kamboçya iç savaşı ve milli eğitim sisteminin ve ikinci bir dil öğrenme üzerinde yıkıcı bir etkisi oluştu. 1979’da bu okulların % 90 yok edildiği tahmin edilmekte ve öğretmenlerin % 75’i artık çalışmamaya başladı. Ancak, Kamboçya okullarında bugün, İngilizce yabancı dil 7. sınıftan itibaren öğretilen en popüler yabancı dildir. Yetişkinler de diğer yaygın İngilizce dil eğitim programları aracılığıyla İngilizce öğrenebiliyorlar.

Şu anda Kamboçya, öğretim ve yabancı dil olarak İngilizce öğrenmenin hem profesyonel, kurumsal ve devlet motivasyonları bulunuyor. Kamboçya ile ilgili çalışmaların sonuçları Kamboçya halkı için İngilizce konuşma yeteneği yaşam standardını dönüştürmek adına gerekli olan önemli bir bileşeni olduğunu göstermektedir.

Çin
Çin Halk Cumhuriyeti’nde İngilizce öğrenmek için pek çok fırsat bulunmaktadır . Okul öncesi, üniversite, özel okul ve enstitüleri, şirketler ve özel dersler de dahil olmak üzere, sivil toplum örgütleri bu konuda örnektir.

Çin’de İngilizce öğretim maaşları aşağıdakileri de içeren çok faktöre bağımlıdır; Sözleşme, yer, inklüzyon / ikramiye ve kamu-özel sektör arasında belirtilen öğretim saatleri. Yüksek talep sebebiyle maaşların son yıllarda önemli ölçüde arttığını belirtmek önemlidir. Devlet okul sistemi içerisinde standart bir sözleşme, genellikle öğretim süresinin 20 saatten az, hafta sonları kapalı, konaklama birimleri, 1 yıllık sözleşmeler için uçuş masrafı / geri ödeme, ücretli resmi tatil günleri, sağlık sigortası ve Z vizesi (çalışma izni) sponsorluğunu gerektirir. Bu pozisyonlar, küçük şehirlerde ve kırsal alanlarda aylık ortalama 6.000 – 7.000 RMB’lik bir ortalama taban maaşı sunuyor. Pekin, Şanghay, Shenzhen ve Guangzhou’da bu pozisyonlar daha yüksek yaşam masrafları nedeniyle aylık 10.000 RMB artı olarak sunulmakta. Özel sektör maaşları büyük şehirlerde ayda yüksek 20.000 olarak RMB belirlenmiştir. Ayrıca konut seçenekleri ile esneklik arz eder ve çoğu zaman öğretmenlere verilen konaklama birimleri veya kiralık maliyetler için bir ödeme seçeneği sunar.

Yasaya göre, tüm İngilizce öğretmenlerinin çalışma deneyimi en az 2 yıl olmalıdır, ayrıca en az 25 yaşında olması, herhangi bir disiplin içinde asgari lisans derecesine sahip olmalıdır. Ancak şehirlerdeki kalabalık nüfus ve talep nedeniyle kurallar çoğunlukla göz ardı edilmekte ve okullar minimumları karşılamayan öğretmenler için çalışma izni alabilmektedir.

Şirketteki işler, eğitmek istedikleri çalışan sayısına bağlı olarak değişir. Bir ya da iki sınıf için bir öğretmen istihdam edebilirler ya da haftada 14 ila 16 saat komple bir set kullanabilirler. Ders, aynı zamanda, bazı durumlarda bütün bir öğrenci ailesi veya sadece bir aile üyesi için değişir.

Bazı öğretmenler, bireysel üniversite dersleri ve bazı şirket çalışmaları için birkaç sözleşme ile bağımsız bir şekilde başarıyla çalışırlar. Öğretmenlerin çoğunluğu okullarla olan sözleşmeleri kabul etmektedir. Özel okullar kendi gereksinimlerini belirlerken, devlet okul sözleşmeleri oldukça standarttır.

İşe alma bürosu veya okulla çalışıp çalışmayacağınıza karar vermeden önce, SAIC işletme lisans numarasından Çin okulları listesi istenmeli; yabancı ajanslar için yerel işletme ruhsatına bakılara; işverenin web sitesini kontrol edilmeli ve açıkça belirtilmiş bir adres bulunduğundan emin olunmalıdır. Unutmayın, meşru işveren size Z vizesi sunacaktır. Turistik veya iş vizesi ile çalışan asla kabul etmiyoruz.

Hong Kong

Hong Kong bir zamanlar İngiliz Krallığı kolonisi idi ve İngilizce eğitim merkezi devlet tarafından finanse edilen araştırmalarla gösterildiği gibi burada ciddiye alınırdı. Hong Kong, 1997’de Çin Halk Cumhuriyeti’ne teslim edildi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) olarak anıldı.

Hong Kong’da İngilizce eğitimi oldukça ciddi bir iş haline geldi. O günden beri birçok İngilizce öğretim kurumu açıldı. Büyük özel isimler İngilizce oldu. Anadili İngilizce konuşanlar, İngilizce öğreten bir işi çabucak bulabilir, ancak yabancıların çoğu zaman çalışanlarına hileler çeken gölgeli şirketlerin farkında olmalıdır. HKSAR hükümeti tarafından finanse edilen ve bir İngilizce öğretmeninin nihai kariyer hedefini sağlayan Yerli İngilizce konuşan Öğretmenlik Programı’na (NET planı) girmek için bir ön şart olmaya başlamış bir yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde (TEFL) yeterlilik olmuştur. Cazip maaşın üzerine, konuta tam tatil zamanı, ihtiyatlı fonu ve sağlık sigortası da dahil olmak üzere tüm diğer avantajlar sağlanır. Konut ve kiralık destek, HK’deki konut maliyetinin dünyanın en yükseklerinden biri olması nedeniyle yabancı öğretmenlerin en büyük teşviki haline gelmiş durumda.

Bir öğretmen NET programında yer aldıktan sonra normalde iki yıllık sözleşmesinin tamamlanmasının ardından okuldan okula geçebilir. Bu nedenle, bir öğretmen, güçlü bir sicili olması koşuluyla, kendini ideal bir okulda ideal bir konuma götürmek için pek çok fırsat bulmaktadır. TEFL niteliklerinden bir tanesini edinmek, yabancının, ister özel isterse devlete ait, anaokulu, ilköğretim veya ortaöğretim olsun, resmi bir okulda tercih edilen bir öğretim pozisyonunu güvence altına almak için belirli bir avantaj sağlaması anlamına gelir. NET’i seçerken öğretmenler okullar, sınıf büyüklükleri arasındaki farklılıklar, öğrenci grubunun sürekliliği, sınıf yönetimi becerilerinin seviyesi ve okullar ile merkezler arasında gerekli pedagoji öğretiminde karmaşıklık nedeniyle normal olarak öğrenme merkezi deneyimini düşünmeyecektir.

Japonya

Japonya, JET programında çalışmak için yardımcı dil öğretmenleri ve öğretim asistanları Japon liseleri ve ilköğretim okullarına istihdam edilir. Diğer öğretmenler ise eikaiwa (özel dil okullarında), üniversiteler ve devlet ve eğitim kurullarında uluslararası ilişkiler koordinatörleri (CIRs) olarak görev alırlar.

Laos

İngilizce dil eğitim 1990’lardan itibaren Laso için, uluslararası ticaret ve işbirliği içinde giderek daha önemli olmaya başladı. Hükümet doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmeye başladı ve 1992 yılında da bu durum ASEAN için İngilizce gerekliliğini artırmıştır. Laos 1992-97 itibaren 1997 yılında ASEAN’a tam üye olarak kabul edildi, hükümet de İngilizcenin akıcılığını geliştirmek zorunda kaldı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer zengin Körfez ülkeleri öğretim için bu bölgede çalışmak adına tercih edilebilecek başlıca yerlerdir. Birçok pozisyon, daha fazla ücretle daha yüksek bir maaş sağlarken daha fazla nitelik ve deneyim gerektirir. Özel akademiler ve üniversite programları, öğretimin başlıca mekânlarıdır. Böyle olanlar gibi bazı kamu ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, Abu Dabi’de, yabancı İngilizce öğretmenleri alınmaya başladı. Ayrıca İran’da 6. sınıftan itibaren ikinci dil olarak İngilizce de öğretilir.

Moğolistan

Barış Gücü’ne ait Moğolistan’da 136 gönüllü İngilizce öğretmeni olarak bulunmakta. Bunların birçoğu, çoğunlukla nüfus yoğunluğu düşük olduğu geniş kırsal alanlarda, eğitim vermekte. Ulan Batur’da, profesyonel NET’ler ise mütevazı sayıda özel kurumlarda, üniversitelerde ve bazı okullarda eğitim. İngilizce konuşulan başlıca ülkelerden gelen yabancı öğretmenlerin yanı sıra Moğolca okullarda, enstitülerde ve büyük sanayi ya da madencilik şirketlerinde Filipinliler eğitim veriyor.

Güney Kore

Güney Kore’de İngilizce öğrenmek için şimdilerde büyük bir talep bulunuyor. 2013 yılında, devlet okullarında İngilizce öğretmen sayısı bir yıl içinde% 7.7 düştü. Japonya gibi, Kore’de de denilen öğretmen yerleştirme için bir devlet tarafından işletilen bir program bulunmakta; Kore (EPIK) İngilizce Programı . EPIK, Kore’deki devlet okullarında çalışmak üzere 6.831 yabancı öğretmeni istihdam ettiğini bildirdi. Kore’de İngilizce öğretmenleri için bir dizi dernek var; en büyük dernek ise KOTESOL’dur.

Kurumlar, genellikle bir yıllık sözleşme için gidiş-dönüş uçak bileti ve kiralık daire sunar. 15 Mart 2008 tarihinden itibaren ise vize kuralları değişti. Aday öğretmenler şimdi tıbbi muayene sonrasında orijinal bir derece belgesi hazırlamalı ve mühürlü transkriptler sağlamalıdır. Güney Kore’ye geldiklerinde, öğretmenlerin bir ARC (Yabancı Kayıt Kartı) kartı almadan önce bir daha tıbbi muayene yaptırması gerekmektedir.

Kore iş kanununa göre, tüm çalışanlara bir aylık maaşa eşdeğer bir kıdem tazminatı sözleşmenin bitiminde ödenir. Çoğu iş sözleşmesi 1 yıl olup giriş ve çıkış uçak biletleri dahildir. Daha önce hiç öğretim deneyimi olmayan ve İngilizce dilinde hiçbir derecesi bulunmayanlar için ortalama başlangıç ödeme genellikle 2,200 USD $ 1800 USD $ arasındadır.

Üniversiteler, özel okullar, devlet okulları, özel dil akademilerinin yanı sıra Kore’de, iş adamları (genellikle üniversitenin kendisi verir) okul çocukları, ev kadınları, üniversite öğrencileri için sınıflar açılmaktadır.

Tayvan

Tayvan’da, çoğu öğretmen bushibans veya buxibans olarak bilinen okullarda çalışmaktadır. Diğerleri bağımsız olarak çalışırlar. Bu tür okullarda ödeme ayda 2.000 US $ olarak belirlenmiştir. Ek bir aylık ödemeye denk gelen sözleşme bitiş ikramiyeleri, Güney Kore’deki gibi yasalar tarafından zorunlu değildir ve Tayvan’da nadirdir. Ayrıca, mevcut yasa uyarınca yabancıların okul öncesi veya anaokullarında İngilizce öğretmeleri yasaktır, ancak hem okullar hem de hükümet tarafından bu durum neredeyse her zaman göz ardı edilmekte ve böylece pratikte ortak ve kabul görmektedir. İngilizce öğretmek ve Tayvan’da yaşamak için, bir üniversiteden lisans derecesine sahip olunmalıdır. Okullar ARC adayları istihdam ederken bu hakkı, ana dili İngilizce konuşan ülkelerin pasaport sahiplerine verir. Kişilerin bu aşamada Alien Resident Card (ARC) bir sahibi olması gerekir.

Tayland

Tayland’da İngilizce için büyük bir talep var bulunmakta. Öğretmenler yaklaşık 25.000 Baht minimum başlangıç maaş kazanıyor. Tayland yabancıların vasıfsız ve vasıflı meslek konusunda karşılaştığı yasakları ortadan kaldırması nedeniyle, burada yurt dışı yerleşiklerin oranı yüksek bir yaşam için İngilizce öğretmek, ve ülkede kalmak adına mümkün hale geliyor. Tayland EFL öğretmenleri için Nitelikleri, son yıllarda çift daha sıkı hale gelmiştir. Şimdilerde bir lisans eğitimi artı bir 120 saatlik TEFL kursu gerektirmektedir. Çalışma izni çok daha kolay alınıyor ancak, genellikle işverenler tarafından sömürülen kişilerin sayısı fazla olduğundan iş seçiminde dikkatli olunması gerekmekte.

Amerika

Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da yanı sıra Karayipler gibi varlıklı olmayan ve İngilizce konuşulan ülkelerde İngilizce eğitiminde önemli bir büyüme olmuştur. Özellikle birçok öğretmen çalışmak için Arjantin, Brezilya, Şili, Kosta Rika, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru, Paraguay, Uruguay ve Venezuela’yı tercih edebiliyor . Şili bile o önümüzdeki yıl içinde iki dilli bir millet olma konusunu ulusal bir hedef haline getirmiştir. Bu hedefe olan bağlılığını kanıtı olarak Milli Eğitim Şili Bakanlığı sponsor olarak İngilizce programlarına kapılarını açtı.

Kosta Rika

Kosta Rika istikrarlı bir ekonomik ve politik atmosfer ve canlı kültürü yüksek piyasa talebi ışığında TEFL öğretmenleri arasında popüler bir seçimdir. Öğretim pozisyonları kamu ve özel okullar, dil okulları, üniversiteler ve kolejler ve özel ders yoluyla edinilebilir. Dil okulları bünyesinde genellikle bütün bir yıl boyunca iş İngilizcesi öğretmenleri yüksek talep görür. Sertifikasyonun yanı sıra ders tamamlandıktan sonra işe yerleştirme konusunda yardımcı kaliteli Kosta Rika TEFL eğitim kursları vardır.

Afrika

Afrika’da Barış Gönüllüleri, çok uluslu gönüllü yurtdışı hizmeti örgütü yanı sıra diğer yardım programları bulunmakta. Çoğu Afrika ülkesinde iki dilli yerel öğretmenler istihdam edilmektedir.
Hindistan

Ek İngilizce eğitimi, kamu ve özel okulların seviyelerinde gerçekleşir.

1759 yılından itibaren Hindistan’daki İngiliz dil öğretimi artmaya başlamıştır. Burada en sık kullanılan dil olarak ilk önce Hintçe sonra, İngilizce gelmektedir. Ayrıca İngilizce devletlerarası ve ‘bağlantı’ dili olarak kullanılmaktadır. İngilizce Hindistan’da, hukuki, mali, eğitim ve iş gibi bazı sistemlerde çok önemli bir dildir.

Bugün Hintçe Hindistan’ın resmi dil statüsündedir ve İngiliz diğer resmi dil olarak kabul edilir.