MARLA ACIBADEM

  • KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

NEDEN MARLA?

 

Marla Dil Merkezinde İngilizce öğretiminin amacı öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü

ifade edebilmeleri için bütün potansiyellerini ortaya koymaya teşfik etmektir.

Günlük yaşamlarında kendilerini ifade edebilmelerini hedeflenir.

Konuşmayı, yazmayı ve görsel dili bir iletişim için kullanmayı sağlar.

İngilizce dersleri, öğrenci merkezli ve aktif bir şekilde işlenir.

Her seviye için ayrı sınıfımız ve programımız hazırlanır. Onların ihtiyaçlarına karşılık verilir.

Okul konularına kesinlikle yer verilir.

Sınav zamanlarında öğrenciler sınavlara yönelik hazırlanır.

Amacımız farklılıklardan yola çıkılarak iyi bir İngilizce öğretimi vermektir. Çünkü her

öğrencinin kendine özgü bir öğrenme stili vardır.

Sınıftaki öğrenci sayısının az olması ve öğrenme stilleri göz önünde alındığından öğrenciler

daha iyi anlaşılırlar. Bu yüzden daha iyi öğrenirler.

Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin yaşı ve seviyesi kesinlikle göz önüne alınır. Örneğin

ilkokul 2. sınıf öğrencisi ile 5. sınıf, 6. sınıf çocuklar aynı sınıfa alınmazlar.

Çok fazla çalışma kağıtları üzerinde alıştırma yaptırılarak grammar ve okuduğunu anlama

becerileri pekiştirilir.

Haftada 6 saat İngilizce dersi görülür. Çocukların varsa başka aktiviteleri ve velilerin

durumları göz önüne alınarak geliş gidişlerin kolay olması sağlanır. Çocukların diğer

aktivitelerinden mahrum olmamaları sağlanır.

AMAÇ

Çocuğun öğrenme isteğini en üst düzeye çıkarıp İngilizceyi severek öğrenmesini sağlamaktır.

Yaş grupları dikkate alınarak zengin eğitim materyalleri ile desteklenen programla çocukların

iyi bir seviyeye ulaşmaları hedeflenir.

PORTFOLYO RESİM TÜRKÇE KISMI BURAYA RESİM OLARAK EKLENECEK

KURUCUMUZ

Kurucumuz Hatice Arslan Konya Maarif Kolejinde( sonra Konya Meram Anadolu Lisesi)

eğitim hizmetlerine öğretmenlikle başlamış, Anadolu Lisesinde çalışırken Selçuk Üniversitesi

Eğitim Fakültesi’nde part time reading ve grammar derslerine girmiştir. Daha sonra Milli

Eğitim Bakanlığının açtığı sınavı kazanarak İngiltere Edinburgh University Moray House

College of Education’a gönderilip öğretim metod ve teknikleri üzerine öğretmen eğitimcisi

olarak dönmüştür. Türkiye’nin çeşitli illerinde British Council çalışanları ile beraber kolej,

Anadolu lisesi ve devlet okulu öğretmenlerine ders vermiştir.

Daha sonra Cambridge Üniversitesinin hazırladığı öğretmen eğitimcisinin eğitimcisi olarak

sertifikasını almıştır. Her yıl yaz tatilinde 1 ay öğrencileri İngiltere yaz okullarına götürüp

rehberlik yapmıştır. 1998 yılında emekli olup Antalya Akdeniz Kolej’inde üç yıl çalışmış 2001

yılında İstek okullarının açtığı sınavı kazanarak İstek Özel Acıbadem Lisesi Hazırlık öğretmeni

olarak çalışmış 2004 yılında Acıbadem de Marla Dil Merkezini kurmuştur. Beraberinde bütün

yenilikleri takip eden İngiltere de ilkokulu okuyan mimar Zümrüt Çağlayan Özcan ve

Mühendis Alper Arslan dan çok büyük destek almaktadır. Hatice Arslan ve kurumun tüm

çalışanları eğitimin ciddi olduğunu bilirler ve idealist bir yaklaşımla gönül verirler.