MARLA ACIBADEM

  • KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

SINAV İNGİLİZCESİ

 

Sınav İngilizcesinde, en kısa zamanda en etkili soru çözme teknikleri, okuduğunu ve

dinlediğini anlama, etkili yazım, dilbilgisi ve anladığını ifade etme teknikleri öğretilir.

Kurumumuzda TOEFL ve IELTS dersleri verilmektedir. Programınız seviyenize göre

ayarlanacaktır. Ayrıca üniversite hazırlık atlama sınavı için de eğitim verilmektedir.

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS, öğrencilerin yurt dışında eğitim görmek veya İngilizce konuşulan bir ülkede iş

bulmak amacıyla girdiği bir sınavdır. IELTS, British Council, ESOL (University of Cambridge

English For Speakers of Other Languages (ESOL), ve IDP (International Development Programme

of Australian Universities) tarafından geliştirilmiştir.

Türkiye’de IELTS sınavına İstanbul, Ankara ve İzmir’den başvurabilirsiniz. Başvuru

sürecini British Council İstanbul Ofisi yürütmektedir.

IELTS, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika’daki pek çok üniversite

ve şirket tarafından kabul edilmektedir. Ülkemizde de IELTS kabul eden üniversitelerin ve

şirketlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin; Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi,

Yeditepe Üniversitesi ve THY, İş Bankası, Akbank vb. Ayrıca Göçmen Büroları ve resmi

kurumlar da IELTS kabul etmektedir.

IELTS 2 test formatından oluşur: Akademik veya Genel Eğitim.

Genel Eğitim Modülü çoğunlukla göç başvuruları için tercih edilir.

Akademik Modül ise eğitim başvurularu için geçerlidir.

IELTS 4 aşamadan oluşur: Dinleme, Okuduğunu anlama, Yazma ve Konuşma.

Speaking sınavı haricinde sınav toplamda 2 saat 45 dakika sürer.

Kursun Genel Özellikleri

• Etkili Konuşma Stratejileri : Bu kısımda öğrenciler kısıtlı zamanda etkili konuşmayı

öğrenirler. Kişisel analizin sonunda öğrenciye konuşmasını geliştirecek taktikler verilir.

• Yazma Teknikleri : Öğrencilere sınavda verilen kompozisyonyazma soruları üzerine

kanıtlanmış yazma metodları ve taktikleri öğretilerek öğrencinin etkili yazı yazması

sağlanır. Yazılan kompozisyonlar öğretmenimiz tarafından puanlanır ve öğrencilerin

kendilerini geliştirmeleri için onlara önerilerde bulunulur.

• Okuma Teknikleri : Öğrencilere okuma sorularının nasıl çözüldüğü ve birden çok

seçenekli sorulara nasıl yanıt verileceği anlatılır. Öğrenciler değişik okuma parçaları

üzerinde çalışarak doğru cevabı bulmak için nasıl okumaları gerektiği öğretilir.

• Dinleme Teknikleri : Öğrencilere dinleme kısımlarında ne yapacakları anlatılır ve kısa

zamanda birçok soru çözme teknikleri öğretilir.

Kurs Hakkında Genel Bilgiler

• Kursumuza her seviyeden öğrencilerimiz katılabilir ama seviyeye göre sınava hazırlanma

süresi değişecektir.

• Derslerimiz bireyseldir.

TOEFL (Test Of English As a Foreign Language)

TOEFL, öğrencilerin yurt dışında oturma, çalışma, eğitim görme ve İngilizcede kişisel

gelişimlerini ölçmek, üniversite hazırlık atlamak ve özel kurumlarda İngilizce seviyelerini

belirlemek için girdiği bir sınavdır. Sınav genellikle online olarak düzenlenir ancak internet

erişimi olmayan bir yerde yazılı olarak da sınava girebilirsiniz. Sınav okuma, yazma, dinleme ve

konuşma olarak 4 bölümden oluşur. TOEFL puanınız 2 yıl boyunca geçerlidir.

Sınav şu bölümlerden oluşur:

– Dinlediğini Anlama (30-40 dakika)

– Yazılı İfadeyi Ölçme (25 dakika)

– Okuduğunu Anlama (55 dakika)

– TWE Sınavı (30 dakika / 1 konu)

Kursun Genel Özellikleri

• Etkili Konuşma Stratejileri : Bu kısımda öğrenciler kısıtlı zamanda etkili konuşmayı

öğrenirler. Kişisel analizin sonunda öğrenciye konuşmasını geliştirecek taktikler verilir.

• Yazma Teknikleri : Öğrencilere sınavda verilen kompozisyonyazma soruları üzerine

kanıtlanmış yazma metodları ve taktikleri öğretilerek öğrencinin etkili yazı yazması

sağlanır. Yazılan kompozisyonlar öğretmenimiz tarafından puanlanır ve öğrencilerin

kendilerini geliştirmeleri için onlara önerilerde bulunulur.

• Okuma Teknikleri : Öğrencilere okuma sorularının nasıl çözüldüğü ve birden çok

seçenekli sorulara nasıl yanıt verileceği anlatılır. Öğrenciler değişik okuma parçaları

üzerinde çalışarak doğru cevabı bulmak için nasıl okumaları gerektiği öğretilir.

• Dinleme Teknikleri : Öğrencilere dinleme kısımlarında ne yapacakları anlatılır ve kısa

zamanda birçok soru çözme teknikleri öğretilir.

Kurs Hakkında Genel Bilgiler

• Kursumuza her seviyeden öğrencilerimiz katılabilir ama seviyeye göre sınava hazırlanma

süresi değişecektir.

• Derslerimiz bireyseldir.